top of page

Gelir ve Satış Yönetimi

Görünürlük hassas bir konudur.

Baran Gulman

İşletmeler neyi, ne zaman, kime ve hangi bedel karşılığında satacakları konusunda önemli kararlarla karşılaşır. Gelir yönetiminde, geliri artırmak amacıyla bu soruları yanıtlamak üzere veriye dayalı yöntem ve stratejiler kullanılır. Gelir yönetimi disiplini, veri madenciliği ve operasyon araştırmalarını strateji, müşteri davranışını kavrama ve satış ekibi ile ortaklık kurma süreçleriyle birleştirir.

Günümüzde, gelir yöneticisi analitik ve detay odaklı olmalı; diğer taraftan, stratejik düşünme ve satış departmanı ile ilişkileri yürütebilme becerisine sahip olmalıdır.

Gelir yönetimi, genel işletme teorisinin bir parçası haline gelmiş olup, son 15-20 yıldır uygulanmaktadır. İster yeni çıkan bir disiplin, ister yeni bir yönetim bilimi olsun (her iki şekilde de adlandırılır), gelir yönetimi gelir odaklı belirli işletmelerin karlılığını artırmaya yönelik bir dizi hasılat maksimizasyon stratejisi ve yöntemidir. Karmaşıktır; çünkü, yönetim kontrolünün birçok unsurunu içerir, bunlardan bazıları şunlardır:
 

  • Fiyat yönetimi

  • Gelir akışı yönetimi

  • Dağıtım kanalları yönetimi

Pazarlama, operasyonlar ve finans yönetimi unsurlarını son derece başarılı bir yeni yaklaşım içinde harmanladığı için, gelir yönetimi adeta bir disiplindir.​

  • Online satışlarınızı analiz ediyor ve yönetiyoruz.

  • Gelir, ortalama günlük oda fiyatı, doluluk ve oda başı elde edilen gelir bakımından uygun şekilde segmentlere ayrılmış bir analitik gelir bütçesi oluşturuyoruz.

  • Her bir tesis için pazar segmentlerini ve bunların performanslarını maksimuma çıkarmaya yönelik strateji ve teknikleri belirliyoruz.

  • Uygun online rezervasyon kanallarını seçiyoruz ve otelin yararına ve gereksinimlerine göre oteli anlaşma aşamasına geçiyoruz.

  • Otellerin online reklam mecralarındaki kurulumlarını yapıyor ve yönetiyoruz.

  • Fiyatları, en uygun ücretleri, ibra dönemleri ve geri ödenmez ve iptal politikasını belirliyoruz.

  • Tüm geçici satış promosyonlarını yönetiyor ve gerektiğinde tüm satış paketlerini ve/veya özel promosyonları belirliyoruz.

bottom of page