Nasıl İlerliyoruz?

1/1
İçerik son derece önemlidir.

Izim Bozada

Bilgi çağında yaşıyoruz! Tüketiciler daha fazla talepkar, daha bilgili ve para odaklı hale gelmiştir; bu da, bir otel pazarlamasını daha karmaşık ve zorlu kılmaktadır. TripAdvisor gibi görüşlerin belirtildiği internet kaynaklarına herkes ulaşabilmekte ve seyahat edenler elde edebilecekleri tüm bilgi kırıntılarını detaylı incelemektedir. Yüksek rekabet söz konusu olup, her gün yeni tehditler ortaya çıkmaktadır. Bu da genel olarak anlaşılır bir pazarlama eylem planına hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır.

Hotel Care, gelişmesi ve yeni pazar segmentlerine girmesi gereken, proaktif ve fırsat arayan bir otel işletmesine uzman hizmetler sunmaktadır.

Pazarlama stratejimiz; söz konusu hizmetlerin, otelin misafir ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayabilecek yeterlilikte olduğunu bilmesini sağlamaya dayalıdır. 

 

Buradaki kritik nokta, doğru bilginin doğru otel misafirine doğru zamanda sunulmasıdır.

Tanıtım stratejimiz entegrasyon, doğrudan satış, doğrudan pazarlama ve dijital pazarlama unsurlarını içerir. Büyüme ve karlılığı sağlamak için doğru zamanda dinamik bir yaklaşımla doğru stratejileri uyguluyoruz!

  • Markalaştırma ve ilişkilendirme

  • Ayrıntılı mevcut durum analizi ve rekabet analizi

  • Özenle tasarlanmış bir strateji ile farklı pazar segmentlerinde oteli konumlandırma

  • Segmentasyon karışımı

  • Ayrıntılı pazarlama eylem planı

  • Sosyal medya yönetimi

  • SEO (arama motoru optimizasyonu), web sitesi kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin alıcılara dönüştürülmesi