Otel Açılışı

1/1
Yeni bir otel açmak benzersiz bir deneyimdir.

Umut Germeyan

Hotel Care olarak Otellerin Yönetim ve Verimlilik Operasyonlarını üstleniyoruz.

Sürecimiz

 • Otel sahibi ile toplantı yapıyor; vizyon ve beklentilerini görüşüyoruz;

 • Güncel işletme gerekliliklerini, tesisin mali performansını ve satış potansiyelini kapsamlı olarak inceliyoruz.

 • Tesis için gelecekteki yeniden geliştirme planlarını değerlendiriyoruz (örneğin, tam ölçekli renovasyon).

 • Etkin bir satış ve pazarlama eylem planı geliştiriyoruz.

 • Personel gerekliliklerini değerlendiriyor ve her bir departman ve pozisyon için yeterli personel planı öneriyoruz.

 • Otelin Kalite Hizmet Kılavuzu'nu hazırlıyoruz.

 • Otelin kilit konumdaki personellerine eğitimler veriyoruz.

 • Gelir hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Günlük Hasılat Yönetimi'ni uyguluyoruz.

 • Haftalık ve aylık satış, finans ve kalite denetimlerini gerçekleştiriyoruz ve otel sahibine aylık kar ve zarar hesabı sunuyoruz.

 • Diğer Başlıklar: Rezervasyon ve Satış - Satış ve Pazarlama - Sosyal Medya - Çift Taraflı Kazanç Anlaşması

© 2013 by HotelCare

A: Konaklar Mah. Akçam Cad. No. 9/1 4.Levent İstanbul 

T: +90 212 236 61 00

 • Grey Instagram Icon
 • Facebook - Grey Circle