Otel Açılışı

1/1
Yeni bir otel açmak benzersiz bir deneyimdir.

Umut Germeyan

Hotel Care olarak Otellerin Yönetim ve Verimlilik Operasyonlarını üstleniyoruz.

Sürecimiz

  • Otel sahibi ile toplantı yapıyor; vizyon ve beklentilerini görüşüyoruz;

  • Güncel işletme gerekliliklerini, tesisin mali performansını ve satış potansiyelini kapsamlı olarak inceliyoruz.

  • Tesis için gelecekteki yeniden geliştirme planlarını değerlendiriyoruz (örneğin, tam ölçekli renovasyon).

  • Etkin bir satış ve pazarlama eylem planı geliştiriyoruz.

  • Personel gerekliliklerini değerlendiriyor ve her bir departman ve pozisyon için yeterli personel planı öneriyoruz.

  • Otelin Kalite Hizmet Kılavuzu'nu hazırlıyoruz.

  • Otelin kilit konumdaki personellerine eğitimler veriyoruz.

  • Gelir hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Günlük Hasılat Yönetimi'ni uyguluyoruz.

  • Haftalık ve aylık satış, finans ve kalite denetimlerini gerçekleştiriyoruz ve otel sahibine aylık kar ve zarar hesabı sunuyoruz.

  • Diğer Başlıklar: Rezervasyon ve Satış - Satış ve Pazarlama - Sosyal Medya - Çift Taraflı Kazanç Anlaşması