top of page

Satış ve Pazarlama

“kimlik bir nedendir; 
marka ise bir efekt.”

Izim Bozada

Hotel Care; Otellerin Satış, Pazarlama, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya potansiyellerini maksimum verimliliğe dönüştüreceği bir kültürün işletmedeki takipçisidir.

Hotel Care, gelişmesi ve yeni pazar segmentlerine girmesi gereken, proaktif ve fırsat arayan bir otel işletmesine uzman hizmetler sunmaktadır.

Pazarlama stratejimiz; söz konusu hizmetlerin, otelin misafir ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayabilecek yeterlilikte olduğunu bilmesini sağlamaya dayalıdır.

Buradaki kritik nokta, doğru bilginin doğru otel misafirine doğru zamanda sunulmasıdır.

Tanıtım stratejimiz entegrasyon, doğrudan satış, doğrudan pazarlama ve dijital pazarlama unsurlarını içerir. Büyüme ve karlılığı sağlamak için doğru zamanda dinamik bir yaklaşımla doğru stratejileri uyguluyoruz!

* Markalaştırma ve ilişkilendirme
* Ayrıntılı mevcut durum analizi ve rekabet analizi
* Özenle tasarlanmış bir strateji ile farklı pazar segmentlerinde oteli konumlandırma
* Segmentasyon karışımı
* Ayrıntılı pazarlama eylem planı
* Sosyal medya yönetimi
* SEO (arama motoru optimizasyonu), web sitesi kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin alıcılara dönüştürülmesi

bottom of page