top of page

Açılış Öncesi Hizmetler

Bu aşama bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Izim Bozada

Tüm otel geliştirme alanlarında geniş deneyime sahibiz ve geçmişte pek çok kez otel açılış süreçlerine dahil olduk.

 

Konaklama sektöründeki engin deneyimimiz, ilk fikrin tasarlandığı andan tesisin resmi açılışına kadar danışmanlık hizmetleri sunmamıza olanak sağlıyor.

 

Bu hizmetlerin otel varlık yönetimi, yatırım hizmetleri ya da otel açılış öncesi hizmetlere destek gerektirip gerektirmediğinden bağımsız olarak bir yatırım projesinin tüm aşamalarını kapsıyoruz. 

Aşağıdaki konularda destek hizmetleri sunuyoruz:

  • Konseptlerin, tasarımların, işletme ekipmanlarının ve sarf malzemelerinin seçilmesi

  • Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyum

  • İnsan kaynakları planlaması, personel işe alım ve eğitimi

  • Açılış öncesi pazarlama, açılış etkinlikleri, reklam ve konumlandırma

  • Standartların ve prosedürlerin uygulanması

  • Süreçlerin izlenmesi ve raporlanması

  • Yüklenicilerin seçilmesi

  • Muhasebe yönetimi

  • Satın alma ve sipariş verme prosedürleri

Hotel Care olarak her bir projeye özgü gereksinimleri karşılayacak şekilde özenle hazırlanmış benzersiz hizmetler sunuyoruz.

Otel sahiplerine ve yatırımcılara otel açılış ya da mevcut otel işletmelerine dönüştürme konularında destek oluyoruz. İlk fikir aşamasından otelin açılışına kadar geçen süreci takip ediyor, denetliyor, raporluyor ve tavsiyelerde bulunuyoruz.

bottom of page